PRZEDMIOT WYCENY

Nasza oferta obejmuje wycenę nieruchomości:

- lokalowych,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- gruntowych zabudowanych,

- gruntowych niezabudowanych,

- rolnych,

- innych praw związanych z nieruchomościami.

CEL WYCENY

Wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych sporządzamy dla różnych celów, m. in.:

- zabezpieczenia kredytów bankowych,

- określenia ceny kupna-sprzedaży,

- podziału majątku,

- celów skarbowo-podatkowych,

- określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,

- określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,

- ubezpieczenia,

- odszkodowań,

oraz innych celów zależnych od potrzeb Zamawiającego.

CENNIK

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości.

Koszt wyceny oraz termin jej wykonania uzgadniany jest po określeniu celu wyceny, rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

W każdym przypadku negocjujemy terminy i ceny.

Szczegóły dotyczące cen dostępne w zakładce "Cennik".